Reklama

Kolejne spotkanie polsko - niemieckie


Do kolejnego polsko – niemieckiego spotkania doszło w niedzielę 27 września na cmentarzu w Żabnicy. Przy pamiątkowej „ścianie pamięci”, poświęconej wszystkim spoczywającym na nie istniejących już cmentarzach w Czepinie, Dębcach, Nowych Brynkach i Żabnicy, odbyła się modlitewna uroczystość.

Wzięli w niej udział goście z Niemiec z Pastorem Akselem Luterem, Karstenem Schellerem z Berlina oraz Karlem Lauem z Rosow na czele. W spotkaniu wzięli licznie udział parafianie z Żabnicy, Czepina, Dębiec i Nowych Brynek. Ekumeniczną modlitwę pojednania poprowadzili Pastor Aleks Luter i proboszcz miejscowej parafii ksiądz kanonik Jerzy Brocławik. Goście z Niemiec zwiedzili również miejscowy kościół, a także obejrzeli najważniejsze zabytki Gryfina.

Drugą część polsko – niemieckiego spotkania stanowiło nabożeństwo ekumeniczne które odbyło się w kościele ewangelickim w Rosow. Mszę św. koncelebrowali wspólnie pastor Aksel Luter, ks. dr Cezary Korzec i ks. kanonik Jerzy Brocławik. Mszę uświetnił występ orkiestry kameralnej z Berlina.

Niedzielne uroczystości są kolejnym etapem nawiązywania ścisłych stosunków między Żabnicą, a przygraniczną miejscowością Rosow. Następnym ważnym elementem tej międzynarodowej współpracy ma być kolejne Kolokwium Rosowsko - Żabnickie, które odbędzie się na przełomie października i listopada w Szkole Podstawowej w Żabnicy. Tym razem mieszkańcy obu nadgranicznych miejscowości będą rozmawiać o roli szkoły w środowisku lokalnym.

Źródło, fot.: www.gryfino.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.