Reklama

Przegląd Pieśni Patriotycznych w Chojnie


Centrum Kultury w Chojnie zaprasza do udziału w V edycji Przeglądu Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się 13 listopada (piątek) o godz. 13:00. Próby od godz. 12:00.

Zgłoszenia na adres ckchojna@gmail.com lub w sekretariacie CK do 9 listopada 2015 r. Informacje pod nr 914022001.

Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji, kulturze narodu polskiego. Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez prezentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością.

Cel główny przeglądu to ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych i uczczenie kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cele szczegółowe, jakie przyświecają przeglądowi to:
  • popularyzowanie wśród uczestników pieśni związanych z historią Polski,
  • wzbudzenie zainteresowania uczestników pieśniami patriotycznymi,
  • integracja uczestników prezentacji scenicznych.

Przegląd przeprowadzony zostanie we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na solistów, zespoły i chóry.

Soliści przygotowują 1 utwór. Chóry i zespoły przygotowują do prezentacji 2 utwory o tematyce patriotycznej.

Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy i pamiątki.

Źródło, fot.: www.ckchojna.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.