Reklama

Spotkanie z Joanną Piotrowską


W dniu 01.10.2015 r na specjalne zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna odbyło się spotkanie liderek z obszarów wiejskich z Joanną Piotrowską – Prezeską Fundacji Feminoteka, trenerką i ekspertką antyprzemocową, laureatką Złotego Telefonu - nagrody przyznawanej przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy. Głównym tematem spotkania był problem przemocy wobec kobiet jako przejaw dyskryminacji.

Joanna Piotrowska wskazała na ogromną rolę edukacji społecznej i systemowe działanie poprzez dotarcie do wszystkich grup społecznych. Oficjalne statystyki znacznie różnią się od faktycznych rozmiarów przemocy. Z dostępnych danych wynika, że rocznie zgłaszanych jest od 80 do 90 tys. przypadków przemocy wobec kobiet. Natomiast według szacunków prof. Beaty Gruszczyńskiej z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, tylko dwóch rodzajów przemocy: fizycznej i seksualnej, doświadcza w Polsce od 700 tys. do miliona kobiet rocznie. Około 150 kobiet rocznie zostaje zamordowanych w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Trudniej jest oszacować zakres przemocy psychicznej, a przemoc ekonomiczna nie jest jeszcze w Polsce zdefiniowana.

Obecne na spotkaniu przedstawicielki Rady Miejskiej w Gryfinie: Elżbieta Kasprzyk, Małgorzata Rubczak, Małgorzata Wisińska podkreślały ważność działań Ośrodka Pomocy Społecznej w informowaniu i edukowaniu kobiet w małych miejscowościach.

Dorota Ekiert zwróciła uwagę na konieczność połączenia wszystkich działań instytucji i organizacji społecznych w celu współpracy na rzecz działań przeciw przemocy.

Podczas spotkanie padły propozycję zainicjowania akcji „One Billion Rising” w Gryfinie oraz przystąpienia do Antyprzemocowej Sieci Kobiet .

Przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Magdalena Kłaczkiewicz zaproponowała podjęcie działań w celu przeprowadzenie szkoleń dla liderek dotyczących pomocy ofiarom przestępstw. Podczas Kongresu Kobiet z obszarów wiejskich 10 października 2015 r., wszystkie zainteresowane Panie będą miały możliwość skorzystania z porad osób zajmujących się przemocą wobec kobiet.


Źródło, fot.: www.gryfino.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.