Reklama

Spotkanie z przedstawicielami miasta Stralsund


W dniu 12 października 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Gryfino z przedstawicielami miasta Stralsund. Ze strony polskiej spotkaniu przewodniczył Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, natomiast ze strony niemieckiej Burmistrz Miasta Hanzeatyckiego Stralsund dr Alexander Badrow.

Rozmowy dotyczyły współpracy partnerskiej naszych miast ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania funduszy i stworzenia projektów w ramach nowej perspektywy programu INTERREG V A. Burmistrz Miasta Hanzeatyckiego Stralsund dr Badrow opowiedział o programie już realizowanym w muzeum w Stralsundzie, które zmieniło nazwę z Kulturalno-Historyczne Muzeum Miasta Stralsund na Muzeum w Stralsund.

Ustalono koncepcję wspólnych działań, opartych na dwóch płaszczyznach:
- współpracy kulturalnej (z uwzględnieniem współpracy z Biblioteką Publiczną, Gryfińskim Domem Kultury i w przyszłości ze szkołami muzycznymi w obu miastach);
- współpraca w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych (Pałacyk pod Lwami w Gryfinie i Muzeum w Stralsundzie).

Docelowo miasta chcą stworzyć wspólne miejsca spotkań przeznaczone na wystawy oraz konferencje.

W trakcie spotkania przedstawiono ofertę kulturalną Biblioteki Publicznej w Gryfinie oraz omówiono dotychczasowe projekty przez nią realizowane: wystawy historyczne, koncerty organowe czy spotkania autorskie. W drugiej kolejności zaprezentowano ofertę Gryfińskiego Dom Kultury, który przedstawił całoroczne kalendarium imprez. Przedstawione zostały również wydarzenia sportowe takie jak biegi transgraniczne, regaty kajakowe, czy młodzieżowe turnieje piłkarskie.

Współpraca z miastem Stralsund ma opierać się na wspólnych działaniach kulturalnych, sportowych, tworzeniu wspólnych wydarzeń, które łączyć będzie wspólne miejsce spotkań.

Źródło, fot.: www.gryfino.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.