Reklama

Adopcja zwierząt na terenie gminy Stare Czarnowo


Adopcji zwierząt z terenu gminy Stare Czarnowo można dokonać bezpośrednio w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Choszcznie oraz przez fundację Dajmy Szanse współpracującą ze schroniskiem.

Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stare Czarnowo w 2016 roku, Wójt Gminy zobowiązany jest do zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym w schronisku oraz do znalezienia im nowego domu.

W związku z powyższym władze zachęcają do  adopcji zwierząt bezdomnych Schronisko daje szanse zapoznania się ze zwierzętami poprzez spacery czy wizyty adopcyjne.


Chcesz wiedzieć więcej:

Szczegółowe informacje  można uzyskać poprzez stronę internetową lub też dzwoniąc pod nrumerem telefonu schroniska lub Urzędu Gminy Stare Czarnowo, tel. (91) 485 70 42, lub po przez adres  e-mail: pcielecki@stareczarnowo.pl

Źródło : stareczarnowo.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.