Reklama

Będzie remont orlika w Starym Czarnowie

Wójt Marzena Grzywińska wraz z Mariuszem Adamskim, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Gryfińskiego podpisała umowę na modernizacje kompleksu boisk orlik w Starym Czarnowie. Umowę ze strony Zarządu Województwa podpisał Członek Zarządu Robert Grzywacz.

Gmina Stare Czarnowo jako jedna z dwóch gmin powiatu gryfińskiego otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 18 300 zł w ramach programu pomocy finansowej samorządu województwa zachodniopomorskiego skierowane dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej. Z marszałkowskiej pomocy w tym roku skorzysta blisko 60 samorządów z terenu Pomorza Zachodniego.Realizacja zadania polegać będzie na poprawie stanu bazy sportowej poprzez modernizację kompleksu boisk Orlik w miejscowości Stare Czarnowo m.in. poprzez poprawę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i boiska ze sztuczną nawierzchnią, a także infrastruktury sanitarno-socjalnej. Kompleks boisk powstał w 2009 roku i od tego czasu nieprowadzone były na nimi żadne prace naprawcze, modernizacyjne czy konserwacyjne.

Wykonanie tej inwestycji przyczyni się nie tylko do zwiększenia aktywności sportowej mieszkańców naszej gminy, ale też pozwoli rozgrywać mecze i turnieje międzygminne.

Gmina z własnego budżetu przeznaczy na ten cel dodatkowo ok. 50% środków całej inwestycji.

Zródło : http://stareczarnowo.pl/

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.