Reklama

Bezpieczna droga do szkoły - Akcja Policji


Ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczynają się z początkiem każdego roku szkolnego.

 Policyjne patrole pojawiają się przy szkołach tuż przed pierwszym dzwonkiem, aby pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz tłumaczyć jak zachowywać się na drodze. 

Policjanci pojawiają się przede wszystkim przed placówkami oświatowymi, które znajdują się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
     
Działania poprzedzone są kontrolami infrastruktury drogowej w rejonie szkół  i przedszkoli. Policjanci już od połowy sierpnia sprawdzają m.in. stan utrzymania i czytelność istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.  
         
Podczas „Bezpiecznej drogi do szkoły” funkcjonariusze przypominać będą także kierowcom poruszającym się w pobliżu placówek oświatowych o obowiązku przestrzegania przepisów drogowych, szczególnie dotyczących jazdy z dozwoloną prędkością i parkowania.

W działaniach mundurowi użyją m.in. laserowych mierników prędkości i videorejestratorów.
Szczególnym nadzorem objęte zostaną pojazdy przewożące dzieci i młodzież.

Ważnym elementem działań będą także spotkania stróżów prawa z uczniami szkół podstawowych, szczególnie klas pierwszych, którzy rozpoczynają edukację szkolną. Wizyty w szkołach będą stanowiły okazję do przekazania dzieciom wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz wręczenia elementów odblaskowych.

W trakcie działań policjanci spróbują również zwrócić uwagę rodziców na kwestie związane z bezpieczeństwem ich pociech w drodze do szkoły oraz w drodze powrotnej do domu. Pamiętać bowiem należy, że to właśnie rodzice odgrywają najważniejszą rolę w edukacji  i kształtowaniu zachowań małego uczestnika ruchu.

Aby każde dziecko bezpiecznie doszło do szkoły i wróciło z niej do domu przypominamy kilka podstawowych zasad:

Daj dziecku dobre wzorce. Nie pokazuj negatywnych zachowań na drodze.
Zadbaj o podstawową edukację dziecka z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Nie zapomnij o elementach odblaskowych np. w ubiorze, tornistrze.

 Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla  lub po chodniku.

Obowiązek korzystania z odblasków nie obowiązuje w strefie zamieszkania, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Pokaż dziecku drogę do szkoły. Wskaż przejścia, po których może przejść na drugą stronę ulicy i pokaż jak należy się wtedy zachować. Pamiętaj, że nie zawsze najkrótsza droga jest najbezpieczniejsza.

źródło : .policja.plBrak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.