Reklama

Budżet Obywatelski Gryfina 2017 - 19 zadań walczy o realizację


750 tysięcy zł do wykorzystania i aż dziewiętnaście pozycji inwestycyjnych na które można przeznaczyć daną kwotę. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego ostatecznie zadecydował, tworząc kartę do głosowania, na co można przeznaczyć pieniądze. Teraz wystarczy oddać głos. 

Mieszkańcy gminy Gryfino złożyli aż 30 projektów, które mogłyby pokazać się na karcie do głosowania. Ostatecznie wybrano 19. Propozycje można było składać do 15 czerwca br, Głosowanie potrwa od 8 sierpnia do 30 września 2016 r. Powodem odrzucenia jedenastu propozycji było niespełnienie wymogów formalnych oraz ich realizacja jest niestety niemożliwa zgodnie z obowiązującym prawem. Jeden z tych wniosków, odrzucony została natomiast z powodu dostarczenia go po terminie.

Aby zagłosować bez żadnych problemów, należy wybrać maksymalnie trzy zadania z listy poprzez postawienie znaku X przy danej inwestycji. Następnie należy wpisać imię, nazwisko oraz wiek. Dane te potrzebną są do ewentualnego potwierdzenia autentyczności głosu. Na koniec wystarczy się podpisać.


Zgłoszone projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2017 w gminie Gryfino:

1. Street Workout Park Gryfino (Budowa urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych, poprzecznych, drabinek i poręczy w Parku Miejskim w Gryfinie).

2. Zakup elektrycznej tablicy wyników do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie.

3. Modernizacja istniejącego skateparku (Wyrównanie podłoża terenów przeznaczonych do uprawiania sportów ekstremalnych, zakup i montaż przeszkód przeznaczonych do nauki trików na boisku sportowym przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie, ul. Sportowa 3).

4. Budowa w Parku Miejskim w Gryfinie wybiegu dla psów wraz z urządzeniami służącymi aktywizacji oraz ich opiekunów.

5. Budowa ulicy Krótkiej w Chwarstnicy.

6. Remont chodnika przy ul. Okrężnej w Gryfinie.

7. Teren rekreacyjny dla mieszkańców ul. Okrężnej, Reymonta, Prusa i Armii Krajowej w Gryfinie.

8. Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy.\

9. Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino (Przygotowanie terenu, budowa 5 wiat ogniskowych, wyposażenie w przyłącza prądu i wody [przestrzeń za boiskiem należącym do kompleksu przy ul. Sportowej 3 w Gryfinie]).

10. Budowa lekkiego garaży z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpożarowego.

11. Jaśniej w parku: montaż dodatkowych latarni w Parku Miejskim w Gryfinie.

12. Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej w Gryfinie.

13. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Jana Pawła II - zatoczki parkingowe.

14. Gryfino bardziej bezpieczne - program sieci ogólnodostępnych defibrylatorów AED (Zakup 7 szt. defibrylatorów AED, 12 szt. znaków kierunkowych, 6 szt. skrzynek rotacyjnych ROTAID i rozmieszczenie w miejscach, w których występują największe skupiska ludzi).

15. Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie.

16. Budowa skateparku przy Zespole Szkół w Gryfinie, zlokalizowanego przy ul. Iwaszkiewicza 70

17. Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa: Bartkowo, Steklno, Steklino, Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej.

18. Modernizacja treningowych boisk piłkarskich pod kątem ich wykorzystania dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych (naprawa nawierzchni, zakup i montaż wyposażenia technicznego: bramek, łapaczy, oświetlenia boisk sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie ul. Sportowa 1).

19. Budowa piłko-chwytu na boisku sportowym w Gardnie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.