Reklama

Jan Bednarek ponownie prezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.


 W sobotę 27 sierpnia  odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

W obradach uczestniczyło 172 delegatów. W wyniku tajnego głosowania Prezesem Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

Wybrany został Jan Bednarek. Za jego kandydaturą głosowało 163 delegatów, siedem osób wstrzymało się od głosu, a dwie były przeciwne.

Zródło : ZZPN

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.