Reklama

Mieszkańcy wybrali nowy herb swojej gminy


Mieszkańcy Starego Czarnowa wybrali nowy herb. Z dwóch zgłoszonych projektów wygrał ten przedstawiający Klasztor Cysterski w Kołbaczu z wiernie odwzorowaną rozetą.

Spośród zaproponowanych dwóch propozycji zdecydowaną większością głosów (69,47%) zwyciężyła koncepcja przedstawiająca Klasztor Cysterski w Kołbaczu, wraz z rozetą na zielonym trójwzgórzu oraz symetrycznymi zielonymi listkami na srebrnym polu tarczy.

Klasztor symbolizuję dziedzictwo przybyłych na te ziemie cystersów, zielone trójwzgórze oraz zielone symetryczne liście nawiązują do dziedzictwa przyrodniczego - Puszczy Bukowej zlokalizowanej w dużej części na terytorium naszej gminy. Obiekt ten został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem

Za wizerunkiem Cystersa, Opata Jana z Jordani, wraz ze złocistym kłosem zboża oraz złotym liściem buku na błękitnym polu tarczy.

Wizerunek Opata Jana z Jordani jest odwzorowany z płyty nagrobnej, z kościoła w Kołowie. Cysters dzierży w ręku złotą laskę i księgę jako symbol władzy biskupiej.


Źródło: stareczarnowo.plBrak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.