Reklama

Przebudowa mostu Powiatowego

Pod koniec lipca rozpoczęła się przebudowa mostu na rzece Tywa w miejscowości
Szczawno, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Szczawno – Bartkowo (gm.
Gryfino).  

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Gryfiński przy blisko 50%
udziale środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,  w ramach rezerwy
subwencji ogólnej budżetu państwa. Wykonawca, firma KOWAL Sp. z o.o., 

 W pierwszej kolejności realizuje prace związane z konstrukcją mostową, po ich
zakończeniu przebudowany zostanie 300-metrowy odcinek drogi dojazdowej do mostu.
Koszt łączny inwestycji wyniesie blisko 1,1 mln złotych.

Zródło : Wydziału Zarządzania Drogami w Gryfinie

Pod koniec lipca rozpoczęła się przebudowa mostu na rzece Tywa w miejscowości
Szczawno, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Szczawno – Bartkowo (gm.
Gryfino).  

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.