Reklama

Nazwa ronda uchwalona

na zdjęciu Zdzisław Szczepkowski, Stowarzyszenie Wspólnota Polska

W dniu dzisiejszym (tj. 24.11.2016) odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.
Jednym z pierwszych punktów w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, usytuowanemu u zbiegu ulic: Henryka Sienkiewicza, 9 Maja i Armii Krajowej w Gryfinie, które od tej chwili nosi imię Księdza Jana Palicy. 

Mieszkańcy Gryfina za pośrednictwem kół i stowarzyszeń takich jak: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Zachodniopomorski Związek Sybiraków, Polski Związek Emerytów i Rencistów, Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Polski Związek Niewidomych, Związek Sybiraków, Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, zwrócili się z wnioskiem w sprawie nadania rondu , usytuowanemu u zbiegu ulic: Henryka Sienkiewicza, 9 Maja i Armii Krajowej w Gryfinie imienia „Księdza Jana Palicy”.

Ksiądz Prałat Jan Palica był pierwszym proboszczem parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie po II wojnie światowej. Do Gryfina przybył z grupą pionierów z Kałusza w 1945 r. Jego praca na rzecz miasta i gminy Gryfino w zakresie religijnym, gospodarczym, społecznym i oświatowym w tym trudnym okresie w dziejach Polski wymagała dużej determinacji i odwagi, czego pierwszemu proboszczowi nigdy nie zabrakło.

Radni przegłosowując uchwałę są przekonani, że właśnie ta nazwa w pełni oddaje rzeczywistość historyczną. Będąc symbolem i pamiątka całej społeczności, która po wysiedleniu z ziem wschodnich, licznie zamieszkuje na terenie gminy Gryfino.

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulic będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281), należy do właściwości rady gminy. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.