Reklama

Konferencja o drogach w Gryfinie
W środę, 14 grudnia w Gryfinie odbyła się konferencja podsumowująca inwestycję drogową„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”.

Zadanie objęło przebudowę trzech ulic powiatowych: Pomorską, 9 Maja
oraz Armii Krajowej, które w obecnym układzie komunikacyjnym miasta stanowią
trasą tranzytową dla pojazdów o ciężarze ponad 5 ton. W ramach inwestycji
zmodernizowano odcinek drogi o długości ponad 1,6km.

 Zakres robót obejmował w szczególności przebudowę nawierzchni ulic (13.600m2), chodników (10.300m2),remont kanalizacji deszczowej (700mb), budowę parkingu przy ul. 9 Maja, a także
budowę ścieżki rowerowej (350mb). Łączny koszt inwestycji wyniósł 6,5 mln
złotych, z czego 3 mln zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa, a 650 tys.
zł dotację z Gminy Gryfino. Pozostałe koszty przedsięwzięcia, w wysokości 2,85
mln zł, sfinansował Powiat. Wykonawcą generalnym była spółka Budimex S.A, nadzór
inwestorski pełniła firma Komplet Inwest z Gorzowa Wielkopolskiego.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.