Reklama

Ryszard Mićko w Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego


Ryszard Mićko został nowym członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zastąpił w tym gremium Roberta Grzywacza. Decyzję o powierzeniu mu funkcji podjęli radni województwa podczas sesji Sejmiku, która odbyła się we wtorek, 13 grudnia 2016 roku. 

Ryszard Mićko urodził się 2 czerwca 1958 r. w Pasłęku. W 1983 r. ukończył studia magisterskie zootechniczne w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W 2003 roku ukończył program szkoleniowy MSWiA „Nowoczesne Zarządzanie w Administracji Publicznej”. 

Karierę zawodową rozpoczął w Ośrodku Hodowli Zarodkowej w Lubianie Sp. z o.o., gdzie do 1998 r. pełnił funkcję kierownika gospodarstwa. W latach 1998 - 2011 roku, Ryszard Mićko pełnił funkcję wiceburmistrza w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Następnie pracował w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełnił funkcję wicewojewody i odpowiadał za realizację polityki Rady Ministrów w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska czy klęskom żywiołowym, a także dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i opracowania planu ochrony przed powodzią. Od 13 marca do 13 grudnia br. był dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Żonaty, wśród zainteresowań wymienia wędkarstwo, sport i muzykę.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.