Reklama

Służby i urzędnicy spotkali się przed zimą


W dniu 13 grudnia  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem przewodnim była „ Ocena stanu gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa do minimalizacji uciążliwości zagrożeń powodowanych warunkami zimowymi”.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie GZZK oraz przedstawiciele zaproszonych służb ze Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie, PGE i Posterunku Energetycznego; Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie Paweł Nikitiński.

Po otwarciu i powitaniu uczestników, przystąpiono do omówienia tematów dotyczących :
- odśnieżania dróg powiatowych i gminnych;
- zapewnienia komunikacji zbiorowej i szkolnej;
- zasad udzielania pomocy na wypadek unieruchomienia pojazdów podczas dużych opadów śniegu;
- gotowości do działań jednostek OSP;
- pracy ujęć wody i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków;
- przygotowania służb do usuwania awarii sieci ciepłowniczych;
- zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej;
- przygotowania jednostek organizacyjnych gminy (szkół, przedszkoli) do usuwania nadmiernych ilości śniegu z dużych powierzchni dachowych;
- organizacji pomocy osobom poszkodowanych oraz bezdomnym
- profilaktyki z zakresu zagrożeń zimowych;

Po omówieniu wszystkich zagadnień , Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński podkreślił konieczność współpracy przedstawicieli wszystkich służb zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w okresie zimowym.

Na zakończenie zaprezentowano przygotowane przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straż Miejską materiały informacyjne dla mieszkańców odnośnie tlenku węgla i zagrożeń zimowych.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.