Reklama

Uchwała w Starym Czarnowie zgodna z prawem


Brak naruszenia prawa w podjętej przez gminę Stare Czarnowo uchwale w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 Na stronie Stare Czarnowo .pl czytamy uprawnienie wojewody do badania uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo wąskie. Uchwały badane są wyłącznie pod kątem ich zgodności z istniejącym prawem.

W decyzji wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego należy wskazać konkretny przepis ustawy, który rada gminy naruszyła oraz – dodatkowo – udowodnić, że naruszenie to jest rażące.

Spełnienie tych warunków jest gwarancją, że decyzja wojewody nie zostanie później unieważniona przez sąd.

Źródło : stareczarnowo.pl 


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.