Reklama

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora na terenie naszej gminyNa terenie naszej gminy podjęte zostały działania, których celem jest realizacja dwóch zadań: Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wsparciem  Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte będą rodziny z minimum dwojgiem dzieci natomiast o Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Program Kart stanowi innowacyjny instrument zwiększający aktywność społeczną, który w realny sposób wpłynie na poprawę sytuacji rodzin i seniorów.

Jak zdobyć kartę?
Przyznanie Kart następuje na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - Biuro Obsługi Interesantów. Karty wydawane będą nieodpłatnie.

Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje:
- małżonkom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci
w wieku do 18 roku życia lub 26 roku w przypadku kontynuowania nauki (bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
- rodzinie zastępczej,
- rodzinnym domom dziecka;

Zachodniopomorska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat.

Warto podkreślić, że Zachodniopomorskie Karty umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług. Pozwala na to system ulg, zniżek i rabatów zagwarantowanych przez partnerów przystępujących do Programu.

Obsługę realizacji zadania powierzono Referatowi Spraw Społecznych ul. Sprzymierzonych 8, 74-100 Gryfino, pok. nr 5, tel. 91 416 93 50 wew. 37.           

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.