Reklama

Gryfińska Policja przypomina o odblaskach [video]


Policja od kilku już lat promuje odzież z elementami odblaskowymi. Jest to najlepszy sposób, aby poprawić widoczność dziecka, ale także dorosłego na drodze.

Po raz kolejny mówimy o dzieciach, gdyż to właśnie one są ambasadorami wiedzy i popularyzatorami noszenia odblasków wśród osób dorosłych.

Staramy się uświadomić, jak ważne jest noszenie przez dzieci odblaskowych elementów garderoby. To dzięki nim możemy znacznie zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych na drogach.

Nowe przepisy wprowadzone w 2015 dotyczą między innymi elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym ustawodawca rozszerzył na wszystkich niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek. Pieszy będzie mógł się poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.

Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – ponieważ tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami wskazanymi mogą być przedmioty odblaskowe doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.Ważne jest ich umieszczenie. Odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klat i piersiowej i pleców - wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 10 metrów.

Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 100 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy zachować szczególną ostrożność i bezpiecznie ominąć pieszego.

Źródło: gryfino.policja.gov.pl
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.