Reklama

Ruszą prace na terenie Dolnej Odry - czy to koniec z problemem powodziowym?


Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, warty ponad 144 mln zł to inwestycja finansowana m.in. ze środków Banku Światowego, wpisana do Wieloletniej Perspektywy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. To zielone światło by jeszcze w lutym br. ruszyły prace hydrologiczne na terenie Doliny Dolnej Odry.


Największym z zadań planowanych do realizacji dzięki finansowaniu z Banku Światowego będzie przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza.

Nacisk zostanie położony na przygotowanie modelu hydrologiczno-przyrodniczego co pomoże w ustaleniu, w jaki sposób odbudować groble, czyli wał okalający Międzyodrze. Umożliwi to zrobienie drogi technologicznej i odbudowę wszystkich kładek.
ZZMiUW w Szczecinie nie posiada informacji, ile kanałów obecnie jest nie przepływowych. Takich pomiarów nie prowadzono już od wielu lat. Jednak pewne jest, że ruch wody w tym miejscu jest obecnie o wiele mniejszy niż przed laty, a w wielu miejscach woda po prostu stoi. Jeszcze kiedy kanały były bardziej przepływowe, Międzyodrze służyło za istny filtr oczyszczania wody, która tamtędy przepływała w stronę Szczecina.

Najważniejszą rolą, jaką ma spełniać to miejsce po rewitalizacji, jest ochrona przeciwpowodziowa regionu. Szczególnie podczas tzw. „cofek” od wiatru północnego, która nakłada się z wysokim stanem wody z południa. W takich sytuacjach nadmiar wody będzie mógł spłynąć na teren Międzyodrza. Wszelkie prace będą prowadzone z poszanowaniem dla istniejącej tam przyrody. By tak się stało niezbędne jest wypracowanie modelu oceny, które kanały można udrożnić. W tym celu będą prowadzone uzgodnienia m.in. z Parkiem Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry.

W ramach tego samego projektu zabezpieczone pod kątem przeciwpowodziowym zostaną Ognica nad Odrą, Radziszewo i Daleszewo, oraz zrealizowany zostanie kolejny etap prac na polderze Marwickim czyli zbudowana zostanie stacja pomp.  Równocześnie modernizację przejdzie polder Marwicki, na terenie którego powstaną dwa wały wzdłuż Odry o łącznej długości 6 km. Inwestycja zabezpieczy Marwice, Krajnik, Krzypnicę oraz część Gryfina i znajdująca się w jej pobliżu Elektrownię Dolna Odra. Łącznie zabezpieczony zostanie obszar o powierzchni 1500 ha. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.