Reklama

Z RPO WZ 2014-2020 na przedsiębiorczość w ZIT-ach


Łącznie 38 mln zł czeka na przedsiębiorców, którzy w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zdecydują się w swoich firmach na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. 

Fundusze przeznaczono dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Nabór wniosków rozpocznie się 2 marca 2017 roku.

Konkurs obejmuje założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. To główna unijna oś wsparcia programu regionalnego dedykowana przedsiębiorcom.
W jej ramach, w bieżącej perspektywie, zaplanowano dla nich aż 245 mln euro.

Postępowania z działania 1.7 i 1.8 obejmują inwestycje mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które w jak największym stopniu zrealizują strategię ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego bądź Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Dofinansowanie skierowane zostanie dla projektów polegających na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych takich jak inwestycje 
w grunty, budynki, budowle, maszyny oraz linie produkcyjne. Mają one doprowadzić do powstania nowego ulepszonego produktu lub towaru, zwiększenia efektywności produkcji czy zasadniczo zmienić proces produkcyjny.

Zarówno dla SOM jak i KKBOF przewidziano po 19 mln zł. Maksymalne wsparcie przedsięwzięcia wyniesie 1 mln zl. Wnioski będzie można składać do 5 maja 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu powinniśmy poznać w październiku .

Szczegółowe informacje o obu naborach dostępne są pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.