Reklama

Konflikt o rondo, konfliktem urojonym - nie ma sporu o nazwę


Opinią publiczną wstrząsnęła informacja odnośnie domniemanego konfliktu pomiędzy gryfińskimi środowiskami patriotycznymi, a Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. Czy jest się czym martwić?

W porządku obrad czwartkowej sesji w punkcie czwartym zauważyć można informację odnośnie planowanego podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie.

Projekt został złożony w trybie inicjatywy obywatelskiej przez mieszkańców Gryfina, za pośrednictwem kół i stowarzyszeń takich jak takich jak Stowarzyszenie Gryfiński Ruch Patriotyczny i Młodzież Wszechpolska Gryfino. Ich wniosek zakładał nadanie rondu imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Taki tryb wnioskowania zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy Gryfino musi być rozpatrzony, nawet w wypadku gdy zamiary wnioskodawcy się zmieniły.

Równolegle TMHZG złożyło wniosek o nadanie imienia rondu Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, proponując Stanisława Rzeszowskiego.

Różnica zdań obydwu środowisk miała doprowadzić do sporego konfliktu, który miał podzielić mieszkańców Gryfina. O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy wszystkich zainteresowanych.

Po przeczytaniu ich wypowiedzi możemy stwierdzić, że nie ma żadnego sporu o nazwę, mało tego obydwa środowiska doszły do kompromisu na etapie dyskusji na temat nadania nazwy nowemu rondu. 

O komentarz poprosiliśmy Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, niestety w związku z urlopem Pani Katarzyny Figas nie udało się nam uzyskać pisemnego stanowiska w tej sprawie. Nie mniej jednak podczas rozmowy z jednym z członków zarządu TMHZG otrzymaliśmy informację, iż nie wie nic na temat konfliktu w tej sprawie, a według jego wiedzy, sprawa nadania imieniu ronda została rozwiązana na zasadzie kompromisu podczas spotkania obydwu zainteresowanych stron.

Poniżej przedstawiamy oficjalne stanowisko Kamila Frelichowskiego z Stowarzyszenia Gryfiński Ruch Patriotyczny oraz Pawła Nikitińskiego Zastępcy Burmistrza Miasta i  Gminy Gryfino. 

Informacje podane przez portal igryfino w artykule pt.”Szykuje się konflikt o rondo” jakoby miało dojść do konfliktu pomiędzy Towarzystwem Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej, a stowarzyszeniem Gryfiński Ruch Patriotyczny, Młodzieżą Wszechpolską i NSZZ „Solidarność 80” nie są zgodne z prawdą. Wszystkie zainteresowane strony wypracowały już dawno kompromis w tej sprawie. Ponadto Urząd Miasta przygotowuje bardziej ogólne rozwiązanie, porządkujące przyszłe inicjatywy obywatelskie tego typu. Złożona przez nasze organizacje inicjatywa uchwałodawcza została przygotowana poprawnie, bez jakichkolwiek błędów formalnych, dlatego też musi pojawić się na sesji Rady Miasta. Taki jest po prostu tryb urzędowy. Nie wiemy natomiast według jakiej procedury działania podjęło TMHZG i czy zostało to zrobione poprawnie.Kompromis pomiędzy naszymi organizacjami polega na tym,że GRP, MW i NSZZ „S80” przystają na propozycję TMHZG. Jednocześnie nadal podtrzymujemy, iż postać rtm. Witolda Pileckiego zasługuje na uhonorowanie w naszym mieście. Miejsce i sposób pozostają kwestią otwartą. Po zapoznaniu się z postacią Stanisława Rzeszowskiego i jego dorobkiem intelektualnym zgadzamy się z TMHZG,że również i on zasługuje na uhonorowanie. Szczególnie istotne znaczenie ma dla nas jego działalność na rzecz współpracy pomiędzy polską a serbołużycką młodzieżą, jak i jego prace nt. Polonii zamieszkującej przed II W.Ś. obecne Pomorze Zachodnie, przede wszystkim książkę pt. „Pod znakiem rodła”. Wiemy też, że p. Rzeszowski był ofiarą szykan i inwigilacji ze strony Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gryfinie i Milicji Obywatelskiej, co odnaleźliśmy w dokumentacji uzyskanej w Instytucie Pamięci Narodowej. Kamil Frelichowski,  stowarzyszenie Gryfiński Ruch Patriotyczny

O wniesieniu pod obrady projektu uchwały, w sprawie nadania imienia rondu, zdecydował Statut Gminy Gryfino. Projekt został złożony w trybie inicjatywy obywatelskiej. Zgodnie z postanowieniami Statutu taki projekt, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych, musi być rozpatrzony. Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej wybrało inny tryb, składając wniosek o nadanie imienia rondu. Stąd w porządku obrad znalazł się projekt uchwały, który z mocy prawa miejscowego znaleźć się w nim musiał, nie znalazł się wniosek, a raczej jego emanacja, czyli odrębny projekt uchwały, którego inicjatorem w tym wypadku, mógłby być uprawniony organ. Stało się tak w uzgodnieniu z oboma środowiskami, ubiegającymi się o nadanie imienia i w drodze konsultacji, które w imieniu burmistrza przeprowadziłem. Względy formalne i prawne zdecydowały, że projekt obywatelski, z istoty rzeczy, procesowany być musi, tym niemniej rozwiązanie które zaproponujemy, będzie wyjściem naprzeciw obu środowiskom. Jest ono z nimi omówione i przez nie zaakceptowane. Cenię obie postaci, zarówno rotmistrz Pilecki jak i Stanisław Rzeszowski, godni są najwyższych zaszczytów. Nie jest ani moją, ani pana burmistrza intencją, konfrontowanie ich podczas obrad Rady Miejskiej w Gryfinie poprzez tworzenie konkurencyjnych projektów uchwał. Tak więc reasumując, w trakcie procedowania projektu uchwały, w sprawie nadania imienia rondu, burmistrz złoży konkretną propozycję, która z jednej strony pozwoli zrealizować obowiązki wynikające ze Statutu Gminy, z drugiej pozwoli uhonorować obie postaci. Chcielibyśmy bowiem, by proces nadawania imion ulicom, placom, rondom, uwzględniał opinie możliwie szerokiego spektrum środowisk, a optymalnie byłoby gdyby zapadał w konsensusie. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe. Jednak doświadczenie rozmowy na okoliczność tej konkretnej sprawy z Pania Katarzyną Figas i Panem Jakubem Sieradzkim pozwala mi sądzić, że jest spektrum wartości, w których nie ma co do zasady sporu, istnieją jedynie niewielkie różnice zdań w doborze sposobów ich eksponowania. Jestem wdzięczny obojgu moim rozmówcom za otwartość i wzajemne zrozumienie. Mam także przekonanie, że zarówno Pani Katarzyna Figas jak i Pan Jakub Sieradzki, zechcą pomagać w realizacji procesu, który wyżej nieco szerzej opisałem  Paweł Nikitiński, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

1 komentarz:

Obsługiwane przez usługę Blogger.