Reklama

Szansa na inwestycje w CW Laguna


W porządku obrad czwartkowej sesji w punkcie dziewiątym, możemy znaleźć informację o planowanym podjęciu uchwały w sprawie Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie. 


Gmina Gryfino ma zamiar wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – Edycja 2017, o dofinansowanie do realizacji zadania pn. budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali klimatyzacyjnej basenu sportowego w Centrum Wodnym Laguna.

Program jest dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50 % wydatków kwalifikowanych zadania. Szacunkowy koszt budowy i wymiany to ok. 913.200,00 zł brutto

Środki finansowe otrzymane przez Gminę Gryfino z Ministerstwa, zostaną przekazane Centrum Wodnemu Laguna, w formie dotacji celowej.

W projekcie uchwały przeczytać możemy również, że CW Laguna zabezpieczy w swoim planie finansowym środki na wkład własny do zadania które wyniesie minimum 50%.

fot. CW Laguna

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.