Reklama

Do jednostek OSP: kupujemy nowy sprzęt i nowoczesne środki ochrony indywidualnejOstatnio dość głośno mówiono o problemach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Odbieranie pieniędzy OSP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, brak zakupu  nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmowa strażakom ochotnikom prawa do noszenie mundurów - 
to zarzuty do których w liście do jednostek straży pożarnej odniósł się Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński odniósł się w całości do zarzutów przedstawiając obecny stan gospodarowania pieniędzmi, które przeznaczana są co roku na straż pożarną.

- Jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nadzorujący Straż Pożarną mam obowiązek zareagować na tego typu insynuacje - czytamy w liście od Sekretarza Stanu

Z poziomu 109 mln do 124 mln - to wzrost nie spadek
W 2016 roku Ochotnicze Straże Pożarne trzymały zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę 109 mln złotych, natomiast w 2017 roku dotacja wzrosła do 124 mln złotych. To o 15 milionów więcej.

Nowe zasady przyznawania dotacji
W ubiegłym roku wprowadzono nowe zasady przyznawania dotacji OSP. Tak by podział pieniędzy był bardziej optymalny i zależał od ilości jednostek OSP w danym województwie. Propozycją MSWiA była możliwość zgłaszania przez samych strażaków z poszczególnych jednostek swoich potrzeb i wstępne dogadywanie ich na poziomie powiatu, tak by konkretnie można było zmierzyć się z potrzebami w danym rejonie. Pomysł został wprowadzony. Komendanci miejscy i powiatowi PSP określili zapotrzebowania strażaków ze swojego regionu. I tak szczebel po szczeblu, przez komendantów wojewódzkich podzielono środki na poszczególne powiaty.

Komendant Główny PSP podpisał z jednostkami OSP 5 2000 umów na łączną kwotę 36 mln złotych. 
Taki proces weryfikowania potrzeb poszczególnych jednostek zapewnił ścisłą współpracę pomiędzy PSP i OSP i  zakup sprzętu zgodnie z potrzebami w danych powiatach.

Szczególna troska o wyposażenie osobiste strażaków ochotników
- Stanowczo dementuje słowa, które pojawiają się w niektórych materiałach prasowych, jakoby strażakom ochotnikom nie należały się mundury - pisze sekretarz Zieliński

Ponad 4,6 tysiąca ubrań specjalnych, prawie 7 tys. par specjalistycznego obuwia, ponad 6 tys. rękawic specjalnych, prawie 3 tys. hełmów, 1,1 tysięcy radiotelefonów, prawie 400 sygnalizatorów bezruchu i 382 aparaty powietrzne - to liczy które padają w liście i mają dowodzić o tym że MSWiA w znacznej formie wspomagają zakup; sprzęty na zasadzie dotacji.

- Dla nas przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo strażaków podczas działań, dlatego dalej będziemy inwestowali w ten rodzaj umundurowania
- dodaje

Nowe samochody i sprzęt
W ubiegłym roku zakupiono 171 samochody ratowniczo-gaśnicze. ponad 2\3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody. Zmniejszono jednak zakup samochodów lekkich ze względu na ich mała praktyczność z punktu widzenia  prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Poza samochodami zakupiono nowy sprzęt w postaci węży strażackich, agregatów prądotwórczych, pomp do wody zanieczyszczonej, pił do betonu, drabin strażackich, zestawów ratownictwa medycznego i narzędzi hydraulicznych. 

Na zakończenie - zapewniam
- Jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP - czytamy pod koniec listu Zielińskiego

fot. Cezary Kujawski

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.