Reklama

Mieszkanie treningowe w Gryfinie - czym jest i do czego ma służyć?


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizuje projekt ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem jest stworzenie mieszkania treningowego.


MIESZKANIE TRENINGOWE – KROK DO SAMODZIELNOŚCI

Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby bezdomne.

W mieszkaniu treningowym będą świadczone usługi przygotowujące osoby w nim przebywające do samodzielnego życia, bądź przy minimalnym wsparciu zdalnego funkcjonowania. Pracownik socjalny, który będzie przebywał w takim mieszkaniu, będzie miał na celu zainicjowanie takich zachowań w swoim podopiecznym, które w przyszłości będą prowodyrem samodzielnego poruszania się we wszystkich sferach życia. Osoby biorące udział w projekcie nauczą się, jak samodzielnie dbać o zdrowie, gospodarować pieniędzmi, spędzać wolny czas, załatwiać sprawy w urzędach, przygotowywać posiłki, robić zakupy, prać czy sprzątać.

Mieszkanie treningowe to nie jest nowość
W wielu miejscowościach w Polsce funkcjonują mieszkania treningowe. Te dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiarkowanymi zaburzeniami psychicznymi są bardzo popularne w Skandynawii i w Niemczech.

Mieszkanie w domu treningowym to normalne życie z jedynym małym wyjątkiem, gdy dana osoba potrzebuje wsparcia i porady jest ktoś kto może ich natychmiast naprowadzić, nauczyć i pomóc. 

Głównymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w Gryfinie to: wykonanie prac adaptacyjno - remontowych mieszkania o powierzchni 72,69 m2 oraz wyposażenie w/w mieszkania do 31.07.2017 r., a także działania na rzecz uczestników w okresie od 01.08.2017 r. do 31.03.2019 r. 

Rekrutacja uczestników rozpocznie się w czerwcu 2017 r. 
Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem m.in. poprzez trening samodzielności, pracę socjalną, poradnictwo i inne usługi aktywnej integracji.

Całkowita wartość projektu wynosi 373 812,18 zł.

Autor: Dorota Nowak
fot. pixabay

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.