Reklama

Nie wypalaj traw i nieużytków! - apel służb i organizacji związanych z bezpieczeństwem


Każdego roku w okresie wiosny wzrasta liczba wyjazdów jednostek straży pożarnej do zdarzeń związanych z pożarami traw na nieużytkach, poboczach, szlakach komunikacyjnych, jak również w obrębie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.


Nie jednokrotnie na łamach naszego pożaru pisaliśmy o tego typu zdarzeniach. W okresie wiosennym straż pożarna ma pełne ręce roboty -  to już plaga!

Niezaprzeczalnym faktem jest, że za powstanie pożarów traw i nieużytków rolnych odpowiedzialny jest człowiek. Wypalanie traw w naszym kraju jest niechlubną tradycją, z którą od wielu lat zmagają się strażacy.

O rozsądek apeluje: Straż Miejska w Gryfinie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gryfino, Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe!

Ekolodzy, naukowcy, przyrodnicy i leśnicy – wszyscy zdecydowanie mówią, że wypalanie nie jest efektownym sposobem „odnawiania” gleby. Udowodniono, że wypalanie suchej roślinności wpływa negatywnie na wiele elementów przyrodniczych:
  • ziemia zostaje wyjałowiona (ale nie użyźnia się),
  • nie dochodzi do naturalnego rozkładu roślinności,
  • przerwany jest proces formowania się próchnicy,
Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych, w płomieniach giną zwierzęta!


W myśl obowiązujących przepisów wypalanie wierzchniej warstwy gleby zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny lub aresztu.

Ponadto osoba wypalająca trawy może odpowiadać za popełnienie przestępstwa określonego w art. 163 § 1-4 kodeksu karnego za sprowadzenie pożaru lub też za sprowadzenie niebezpieczeństwa zaistnienia takiego zdarzenia o czym traktuje art. 164§ 1-2 kodeksu karnego. Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 8.

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie od początku 2017 roku zanotowała już 55 pożarów traw i nieużytków.


Duża liczba wyjazdów do tego typu pożarów wciąż świadczy o braku wiedzy społeczeństwa o negatywnych skutkach wypalania traw oraz istniejącym zagrożeniu.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.