Reklama

Oficjalnie w sprawie pielęgniarek w DPS-ach


Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu radni przyjęli stanowisko dotyczące zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. Wszyscy zgodnie twierdzą iż są zaniepokojeni stanem opieki pielęgniarskiej sprawowanej w DPS-ach.

O sprawie głośno dyskutowano przy okazji XXV sesji Rady Powiatu o której pisaliśmy w artykule: Chcą pielęgniarek w DPS-ach.

Wtedy głos zabrał Radny Mirakowski, Starosta Konarski, oraz Radny Mucha. Zaznaczono również, że na temat powinności zatrudnienia pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej dyskutowała już podczas swoich obrad Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej oraz Komisja Budżetu i Gospodarki. Wszyscy zauważyli problem.
Przed chwilą na sesji XXVII Rady Powiatu przyjęto oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Starosta Wojciech Konarski zapewnia, że stanowisko zostanie przesłane do odpowiednich Ministerstw, Posłów ziemi zachodniopomorskiej, Wojewody i związków.

Treść stanowiska:
Rada Powiatu w Gryfinie wyraża swoje zaniepokojenie stanem opieki pielęgniarskiej sprawowanej w domach pomocy społecznej. W związku z tym, że domy pomocy społecznej nie są podmiotami leczniczymi, tylko jednostkami pomocy społecznej, pielęgniarki tam zatrudnione nie podlegają finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto pielęgniarki te wykonując zadania w dps, nie są uprawnione do realizowania świadczeń zarówno pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jak i świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Jak pokazuje praktyka w domach pomocy społecznej przebywają mieszkańcy wymagający intensywnych zabiegów pielęgniarskich, a umieszczanie ich w zakładach opiekuńczo – leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, z powodu braku miejsc i możliwości krótkotrwałego pobytu, też nie jest żadnym rozwiązaniem. Stąd wnioskujemy o zmianę przepisów prawa w szczególności art.58 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tj. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948, 2174) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. Nr 140, poz. 1147, z późn.zm). Aby urealnić istniejący stan opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, należałoby powrócić do uzgodnień międzyresortowych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia i rozwiązać poważny problem dotykający zarówno mieszkańców domów pomocy społecznej jak i instytucji odpowiedzialnych za właściwą opiekę nad pensjonariuszem domu.

fot. archiwum

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.