Reklama

Projekty z budżetu w trakcie realizacji. Komputery w fazie zamówienia


Wszystkie projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 są w trakcie realizacji, taki komunikat przeczytać możemy na stronie urzędu miasta.  Trwająca ostatnio cisza zaczęła już dokuczać zainteresowanym realizacjom projektów mieszkańcom naszego miast - mamy zatem odpowiedź.


Do 31 marca przygotowany zostanie szczegółowy raport dotyczący zaawansowania prac nad poszczególnymi zadaniami. Kolejne raporty będą przygotowywane na zakończenie każdego kwartału.

Obecnie na etapie sporządzania dokumentacji są projekty: „Budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców gminy Gryfino”. „Budowa piłkochwytu na boisku sportowym w Gardnie” , „Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej mikroregionu obejmującego sołectwa Bartkowo, Steklno, Steklinko, Włodkowice poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej” , „Street Work Park Gryfino” oraz „Budowa lekkiego garażu z płyty warstwowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego”. W fazę zamówienia weszła realizacja projektu „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie”.

W projekcie zaplanowano m.in. zakup 60 komputerów poleasingowych. 
Realizacja zadania przebiegać będzie w kilku etapach. W pierwszym etapie zostanie zakupiony sprzęt do pracowni komputerowej: 25 komputerów oraz 25 nowych monitorów LED.
W dniu 15.03.2017 r. wyłoniono wykonawców pierwszego etapu zadania. Wartość zamówienia wyniesie 27.291,50 zł. Warto podkreślić, że w stosunku do specyfikacji przygotowanej przez autorów projektu, którzy zakładali gwarancję na 12 miesięcy, udało się wydłużyć okres gwarancyjny do 24 miesięcy bez dodatkowych nakładów finansowych. 

W kolejnych etapach realizacji zadania zostanie zakupionych 35 pozostałych komputerów.
Będą to komputery wykorzystywane przez nauczycieli i przeznaczone głównie do obsługi elektronicznego dziennika.

Ze względu na inny zakres wykonywanych zadań specyfikacja techniczna będzie się różnić od specyfikacji komputerów przeznaczonych do pracowni komputerowej.
Realizacja zadań polegających na przygotowaniu i wyposażeniu serwerowni oraz infrastruktury teleinformatycznej (sieci przewodowe i wi-fi) przeprowadzana będzie w okresie wakacyjnym ze względu na swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń w szkole.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.