Reklama

Już za chwilę rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w naszej gminie


Już za chwilę rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w dniu 7 kwietnia 2017 r. wydał zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacyjnego. Zgodnie z nim rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się z dniem 18 kwietnia 2017 r. Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do:
 • Przedszkola Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino
 • Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino
 • Przedszkola Nr 3, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino
 • Przedszkola Nr 4, ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino
 • Przedszkola Nr 5, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19
 • Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1
 • Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54
 • Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20
upływa z dniem 05 maja 2017 r.

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od trzech do sześciu lat urodzone w latach: 2014, 2013, 2012, 2011. Wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego można pobierać i składać w dowolnie wybranym ww. przedszkolu lub w szkole podstawowej.

Dla pierwszej klasy podstawówki ten sam termin
Rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych przeprowadza się dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, siedmioletnich urodzonych w 2010 r. Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej można pobierać i składać w szkole podstawowej w terminie od 18.04 do 05.05.2017 roku. 

Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do tzw. "zerówki" innej niż szkoła, w obwodzie przypisanym do miejsca zamieszkania, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej samej szkoły do której chodziło bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.