Reklama

CBA nie przekonało radnych - Siergiej dalej w zarządzie


CBA chce odwołania z funkcji członka zarządu powiatu radnego Tomasza Siergieja. W dniu dzisiejszym temat ten znalazł swoje odzwierciedlenie w jednym z punktów obrad. Radni Powiatu na XXIX sesji podjęli decyzję w sprawie odwołania Tomasza Siergieja.  

Według ustaleń CBA Tomasz Sergiej nie może pełnić funkcji członka zarządu ponieważ jest członkiem rady nadzorczej spółki.

W rozmowie z portalem chojna24.pl radny z gminy Cedynia i zarazem członek Platformy Obywatelskiej, wyjaśnia, że spółka w której ma pełnić funkcję członka rady nadzorczej była spółką celową powołaną przez Polski Związek Hodowców Koni, ale nie rozpoczęła działalności a w grudniu złożył ustną rezygnację. Nie dokonano jednak wykreślenia z KRS.

W związku z faktem iż głosowanie nad odwołaniem członka zarządu powinno zostać przeprowadzone w sposób tajny, podczas sesji powołano komisje skrutacyjną w 3 osobowym składzie.

Po przeliczeniu głosów z 19 uprawnionych do oddania głosu radnych tylko czterech było za odwołaniem radnego Tomasza Siergieja. Radny Mirakowski nie odebrał karty do głosowania tym samym nie wziął w nim udziału.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.