Reklama

OPS rozpoczął rekrutację! - "Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności"


Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza osoby z terenu Gminy Gryfino, do udziału
w projekcie "Mieszkanie treningowe – krok do samodzielności" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest utworzenie mieszkania treningowego, w którym będą świadczone usługi zmierzające do przygotowania osób w nim przebywających do samodzielnego lub przy minimalnym wsparciu życia w otwartym środowisku i ochrona ich przez wykluczeniem społecznym. O mieszkaniu treningowym pisaliśmy tutaj: Mieszkanie treningowe w Gryfinie - czym jest i do czego ma służyć? Obecnie w mieszkaniu trwa remont, który zakończyć się ma w tym miesiącu. 

W okresie od 01.08.2017 r. - 31.03.2019 r. wsparciem zostaną objęte 24 osoby z terenu Gminy Gryfino. Treningi będą prowadzone dla czteroosobowych grup, które będą realizowały ścieżkę wsparcia opracowaną przez zespół projektowy. Zaproponowana ścieżka wsparcia będzie obejmowała pełny zakres nauki zmierzającej do usamodzielnienia uczestników. 


Dla uczestników projektu OPS zapewni formy wsparcia takie jak:
  • wsparcie pracownika socjalnego w zakresie pracy socjalnej,
  • wsparcie trenera w zakresie nabywania umiejętności samodzielnego funkcjonowania poprzez m.in.: trening gospodarczy, ekonomiczny, higieniczny, umiejętności społecznych, kulinarnych itp.,
  • wsparcie w zakresie opieki nocnej.
Turnusy treningowe prowadzone będą w 4-osobowych grupach w mieszkaniu treningowym, które mieści się w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 2/1. 

Okres turnusu będzie uzależniony od potrzeb uczestników. Trening dla osób niepełnosprawnych prowadzony będzie w trzech etapach, każdy trwający jeden miesiąc. Maksymalny okres turnusu będzie trwał trzy miesiące. Trening będzie odbywał się z miesięcznymi przerwami, aby nabyte umiejętności osoby niepełnosprawne mogły utrwalać w miejscu swojego zamieszkania.
Turnusy dla pozostałych uczestników projektu (w tym osób bezdomnych lub innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów) będą odbywały się w jednym etapie, w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji udzielają:

1) Marta Pawluk, tel./faks: 91-416-25-27, 91-416-25-08;
e-mail: marta.pawluk@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl
2) Paulina Pawłowska, tel./faks: 91-416-25-27, 91-416-25-08;
e-mail: paulina.pawlowska@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl

fot. OPS w Gryfinie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.