Reklama

Bezpieczne Wakacje w Starych Brynkach


W Starych Brynkach odbyło się spotkanie w ramach akcji Bezpieczne wakacje oraz Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.

W dniu 1 sierpnia w godz. 12:00-13:00 w świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach odbyło się spotkanie z młodzieżą i dziećmi w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, nad która patronat sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz akcji Bezpieczne wakacje.

Udział w zajęciach wzięło 18 osób, w tym: asp. Roman Krysiak, SM Alicja Kubiak, członek Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego - Patrycja Domsza, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie – Andrzej Wiśniewski, świetlicowa Wanda Kozłowska oraz trzynaścioro dzieci ze Starych Brynek. W trakcie spotkania poruszano problematykę zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz podstawowych zasad w ruchu drogowym. Omówiono temat związany z numerami alarmowymi do poszczególnych służb. Odbył się także pokaz pomocy przedmedycznej, po którym każdy z uczestników spotkania mógł zdobytą wiedzę przećwiczyć na fantomie. Po przeprowadzonym spotkaniu uczestnikom wręczono materiały informacyjne, ulotki i broszury w których opisana była tematyka związana z przeprowadzonym spotkaniem.

Zajęcia zorganizowano z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Gryfini,e Straży Miejskiej w Gryfinie, Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego UMiG w Gryfinie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.