Reklama

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie


Informujemy, że dnia 2 września   w godzinach 09:00-13:00 Ośrodek Pomocy Społecznej/ Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul.Sprzymierzonych 8 będzie czynny.

 Przypominamy o składaniu wniosków, o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 2017/2018.


Wypełnione wnioski można składać w siedzibach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie tj. ul. Sprzymierzonych 8 oraz ul. Łużycka 12 oraz drogą elektroniczną lub pocztową. Osoby korzystające z pomocy społecznej mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego lub asystenta rodziny w celu uzyskania pomocy w wypełnianiu wniosków. Przed złożeniem wniosku prosimy uzupełnić wszystkie dane, wzory wypełnionych wniosków wywieszone są w gablotach sekcji.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.