Reklama

Rajd Pieszy PoWsiNoga - zapisy ruszyły!


W sobotę 2 września 2017 odbędzie się pieszy rajd na orientację PoWsiNoga pod hasłem "Leśnym duktem". Będzie przebiegał w okolicach miejscowości Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo. Uczestnicy będą mieli okazję m.in. zapoznania się z gospodarką leśną prowadzoną w pobliżu sołectw czy dowiedzą się o dominujących tu bogactwach przyrodniczych.

Na rajd już można się zapisywać przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.gdk.com.pl. Zgłoszenie będą przyjmowane do 25 sierpnia 2017. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorami są Sołectwa: Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo oraz Gryfiński Dom Kultury i WOPR Gryfino.

Regulamin Rajdu:
 1. Rajd Pieszy PoWsiNoga to turystyczny rajd na orientację o charakterze poznawczo-rozrywkowym.
 2. Główną zasadą rajdu jest dotarcie w jak najkrótszym czasie do 7 miejsc ulokowanych na terenie trzech sołectw: Krajnika, Krzypnicy i Nowego Czarnowa, a także prawidłowe rozwiązanie punktowanych zadań na tych punktach. Trasa rajdu wyniesie ok. 10 km. Limit czasu dla każdej drużyny wynosi 4 godziny.
 3. Udział w rajdzie jest BEZPŁATNY. Startują wyłącznie drużyny od 2 do 5 osób.
 4. Rajd rozpocznie się w Krzywym Lesie 2 września 2017 o godz. 12.00. Zameldowanie musi się odbyć przed startem najpóźniej o 11.40. Uczestnicy będą startować w odstępach pięciominutowych.
 5. Drużyny, które chcą wystartować muszą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 6. Termin zgłoszeń upływa 25 sierpnia 2017 roku, przy czym należy się liczyć z tym, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór zostanie zamknięty wcześniej. Liczba uczestników jest ograniczona - maksymalnie 25 drużyn.
 7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie posiadanie naładowanego telefonu komórkowego (WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE) oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Podpis składany będzie bezpośrednio przed startem.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego zabieranego na trasę oraz adres e-mail. Każda osoba, która zgłasza swój udział w rajdzie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).
 10. Wyniki rajdu zostaną podane 30 minut po dojściu ostatniej drużyny na metę. Pod uwagę brane będą w kolejności:
 • ilość zdobytych punktów kontrolnych,
 • ilość zdobytych punktów za zadania,
 • czas przejścia trasy.

  Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone. Pozostałe drużyny otrzymają upominki.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.