Reklama

30 km dróg wojewódzkich do naprawy


W tym roku 10 mln zł, w ciągu trzech lat 30 mln zł. Takie środki z budżetu województwa trafią na naprawę odcinków dróg wojewódzkich znajdujących się w najgorszy stanie. Jeszcze w tym roku roboty rozpoczną się w czterech lokalizacjach. Łącznie prace obejmą odcinki o łącznej długości 30 km.

Chodzi przede wszystkim o poprawę nawierzchni dróg, lepsze odprowadzenie wód powierzchniowych, regulację poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego. Prace mają zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz komfort jazdy na odcinkach o tzw. klasy C, czyli ich stan jest po prostu zły.

Jeszcze w tym roku ruszą przebudowy czterech odcinków: dwa odcinki drogi nr 120 oraz odcinki dróg nr 151 i 206.

Na drodze nr 120 przebudowa ma objąć 4-kilometrowy odcinek Gryfino – Wełtyń, od skrzyżowania DW nr 120 z ul. Jana Pawła II w Gryfinie do aktualnej przebudowy przejścia przez Wełtyń, które realizowane jest w ramach programu INTERREG VA. Drugi, 2,3-kilometrowy odcinek Wełtyń-Gardno, również nawiązuje do aktualnej przebudowy przejścia przez Wełtyń. Koniec przebudowy przewidziano na rondzie w Gardnie, które łączy drogę nr 120 z drogą krajową S3. Szacowana wartość robót na pierwszym z odcinków wynosi 3,3 mln zł a na drugim 2,5 mln zł.

Na drodze nr 151 planowana przebudowa stanowi wydłużenie odcinka przebudowanego w latach 2007-2012 w ramach zadania RPO WZ „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko”. Koniec zaplanowano na skrzyżowaniu drogi nr 151 z drogą krajową nr 20. Z tegorocznego zakresu prac wyłączono skrzyżowanie z drogą powiatową i gminną, które wymaga całkowitej przebudowy na rondo. Długość odcinka przewidzianego do realizacji ma około 800 m, a szacowana wartość robót wynosi 1 mln zł.

Ostatnie zadanie to przebudowa drogi woj. nr 206 na odcinku Mokre-Nacław. Początek przebudowy zaplanowano na granicy gmin: Sianów i Polanów, a jej koniec przed miejscowością Nacław. Z przebudowy wyłączono odcinek w miejscowości Kościernica, na którym aktualnie trwa przebudowa chodników, a przebudowa nawierzchni planowana jest w przyszłym roku. Długość odcinka przewidzianego do realizacji ma 4 km, a szacowana wartość planowanego zakresu robót wynosi 3.3 mln zł.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z założeniami „Planu inwestycji transportowych dla województwa zachodniopomorskiego”, który powstał w 2016 r. W ciągu trzech lat województwo ma przeznaczyć na ten cel 30 mln zł. Inwestycje planowane w ramach zadania stanowią uzupełnienie wieloletnich zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach programów RPO WZ na lata 2014 - 2020 oraz INTERREG VA.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.