Reklama

Bezpieczny powrót z wakacji


Koniec wakacji to czas wzmożonej pracy policjantów. Nie inaczej było na terenie powiatu gryfińskiego.
W ostatnich dniach mogliśmy zauważyć wzmożone działania gryfińskiej policji ukierunkowane w szczególności na bezpieczny powrót z wakacji oraz udział dzieci i młodzieży w rozpoczęciu roku szkolnego.

W dniu 3 września  na terenie całego powiatu przeprowadzona została akcja pod nazwą PRĘDKOŚĆ, w trakcie której ujawniono 41 wykroczeń polegających na przekroczeniu przez kierujących pojazdami mechanicznymi dozwolonej prędkości. 

Policjanci dokonywali pomiarów przy wykorzystaniu zarówno wideorejestratorów, jak i ręcznych mierników prędkości. W wyniku tych działań na 37 kierujących nałożono mandaty karne.

4 września 2017 roku z kolei był dniem rozpoczęcia nauki w szkołach. W godzinach rannych w okolicach szkół mogliśmy zobaczyć policjantów, którzy dbając o bezpieczeństwo udających się na uroczystości związane z nowym rokiem szkolnym przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Z kolei w szkole podstawowej w niemieckim Gartz przeprowadzone zostały działania profilaktyczne. Policjanci rozdawali uczniom ulotki, broszury, naklejki i książki o tematyce profilaktycznej, zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Dzięki wsparciu z KWP Szczecin znalazły się tam również pozycje dwujęzyczne.

Oprócz materiałów profilaktycznych policjanci odpowiadali na bardzo wiele pytań zarówno ze strony uczniów jak i ich rodziców, ponadto bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu policyjnego.

Warto pamiętać, że dużą część uczniów szkoły w Gartz stanowią polskie dzieci– spośród 212 uczniów aż 60 posiada polskie obywatelstwo.

Przypominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów w nowy roku szkolnym.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.