Reklama

Dotacje na renowację zabytków w regonie


Do 30 września trwa nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu Powiatu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, planowanych do wykonania w 2018 r. 

Możliwe jest pokrycie nakładów koniecznych na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, opracowanie dokumentacji technicznych, zakup materiałów etc.

foto : archiwum 


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.