Reklama

PoWsiNoga. za nami


W sobotę 2 września 2017 odbył się pierwszy pieszy rajd na orientację PoWsiNoga. Impreza odbyła się pod hasłem "Leśnym duktem".

W pierwszej edycji rajdu udział wzięło 18 drużyn. Rajd przebiegał w okolicach miejscowości Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo, a jego trasa wynosiła ok. 11 km. 

Na trasie znalazło się siedem punktów kontrolnych, przygotowanych przez sołectwa: Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo oraz Nadleśnictwo Gryfino, Powiatowy WOPR Gryfino, KP Raffer, na których uczestnicy mieli do wykonania zadania z zakresu ratownictwa, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz gospodarki leśnej. Oceniany był zarówno czas przejścia trasy jak i poprawność i szybkość wykonania poszczególnych zadań.

Na I punkcie kontrolnym, który przygotował KP Raffer uczestnicy mieli do wykonania zadanie zakresu pierwszej pomocy. Na punkcie II, przygotowanym przez WOPR Gryfino trzeba było wykazać się umiejętnościami dotyczącymi ratowania osoby tonącej.
Na kolejnym III punkcie kontrolny, przygotowany przez Sołectwo Krajnik) , zadaniem było cięcie drewna, rozpoznanie gatunków drzew na podstawie przekroju pnia oraz gry zręcznościowe dla dzieci.

Punkt IV był punktem odpoczynku. W Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy mogli posilić się i napić kawy oraz herbaty. Odbyły się także quizy dla dzieci.
Kolejny, V punkt kontrolny (przygotowany przez WOPR Gryfino) dotyczył bezpiecznego zachowania się nad wodą. Punkty kontrolne VI i VII przygotowane były przez Nadleśnictwo Gryfino. Uczestnicy rajdu brali udział m.in. w leśnym kole fortuny - z zakresu tematyki leśnej, wykorzystywali swoje umiejętności z zakresu rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i grzybów.

Meta rajdu PoWsiNoga znajdowała się w Nowym Czarnowie, Tam na zawodników czekało wiele atrakcji m.in. występ Teatru Bomba Bomba, występ Kapeli Ludowej Gardnianki, wspólne ognisko i zabawa taneczna. Każdy uczestnik Rajdu miał zapewniony poczęstunek.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody główne w postaci koszy piknikowych wraz z wyposażeniem.
Zwycięzcy I edycji Rajdu Pieszego PoWSINoga 2017:

I miejsce - Agnieszka Rynkiewicz, Mateusz Rynkiewicz, Zosia Rynkiewicz, Zuzia Rynkiewicz
II miejsce - Monika Drabik, Ewa Miler, Tomasz Miler, Kuba Kasprzyk
III miejsce - Małgorzata Boboryko; Jarosław Boboryko, Mateusz Boboryko.

Drużyna, która zajęła miejsce II, swoją nagrodę przekazała dla rodziny Państwa Edyty i Macieja Włodarskich, którzy dzielnie przemierzyli trasę ze swoim zaledwie rocznym synkiem Maksymilianem.

Dzieci biorące udział w rajdzie rozwiązywały zadania edukacyjne oraz sprawnościowe na czterech z siedmiu przygotowanych punktach. Spośród nich najlepszą została drużyna Szymona Śniegowskiego i Macieja Szwajczuka.

Organizatorami pierwszego rajdu PoWsiNoga 2017 byli Sołectwa: Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo oraz Gryfiński Dom Kultury i WOPR Gryfino. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Organizatorzy wydarzenia składają podziękowania za wszelką okazaną pomoc dla:
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza oraz Nadleśnictwa Gryfino - Patronów Honorowych I edycji Rajdu Pieszego PoWSINoga 2017.
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za ufundowanie Pucharu dla Zwycięzcy Rajdu PoWsiNoga 2017 oraz za wyposażenie uczestników rajdu w kompasy
Ewy Dudar - Radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Magdaleny Pieczyńskiej - reprezentującej Urząd Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Ewy Chludzińskiej - Lewczuk
Agaty Czyż, Weroniki Bojko- Joanny Jankowskiej- Jadwigi Chrzanowskiej, Wiesławy Tatarak, Stanisława Adamka - wspierających i służących pomocą w przygotowaniu oraz organizacji rajdu
Andrzeja Wiśniewskiego - koordynującego prace służb zapewniających bezpieczne przeprowadzenie rajdu Sebastiana Rożko za merytoryczną pomoc i niezwykłe zaangażowanie w opracowaniu trasy, przygotowanie map oraz sprawne przeprowadzenie rajdu Firmy Gotech Spółka z o.o. za ufundowanie nagród głównych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego za ufundowanie kamizelek ochronnych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
Firmy Darpol - Dariusz Ludwiczak
Cukierni - Piekarni "Kruszynka"
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział ZEDO
PSB Mrówka
LKS Piast Gryfino
Aktorów Teatru Bomba - Bomba pod kierownictwem Violiny Janiszewskiej za cudowne przedstawienie bajki: "Opowieści Ptaka Dunga Malunga"
Zespołowi muzycznemu: Gardnianki oraz Jankowi Mojsakowi za oprawę muzyczną
oraz wszystkim, niewymienionym z nazwiska, mieszkańcom sołectw Krajnik, Krzypnica oraz Nowe Czarnowo za zaangażowanie i pomoc w realizacji wydarzenia.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.