Reklama

Rajd Pieszy do Mescherin
W sobotę 30 września o godz. 10.00 zapraszamy na Pieszy Rajd do Mescherin, sąsiedzkiej miejscowości położonej ok. 3 kilometrów od Gryfina nad brzegiem Odry Zachodniej.

Podczas wycieczki można będzie wejść na wieżę obserwacyjną "Lecący Żuraw" oraz punkty widokowe (m.in. Góra Szczecińska), z których roztacza się piękna panorama na tereny Międzyodrza. Osoby biorące udział w rajdzie muszą posiadać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Można zabrać ze sobą lornetki oraz długopisy (chętni otrzymają kartki z zadaniami do uzupełnienia na trasie wycieczki).
W rajdzie mogą wziąć udział uczniowie z opiekunami, dzieci z rodzicami i wszyscy chętni. Zbiórka uczestników rajdu odbędzie się 30 września 2017 o godzinie 10 na placu księcia Barnima I.
Zgłaszać swoje uczestnictwo w rajdzie można kontaktując się z instruktorką do spraw turystyki Gryfińskiego Domu Kultury Kamillą Gadomską tel. 695 455 771 lub droga elektroniczną e-mail: kamilla.gadomska@gmail.com

UCZESTNICY RAJDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1. Posiadania dowodu osobistego lub paszportu
2. Przestrzegania regulaminu rajdu
3. Przestrzegania Karty Turysty
4. Przestrzegania Kodeksu Drogowego
5. Przestrzegania przepisów PPOŻ
6. Przestrzegania przepisów o ochronie przyrody
7. Ubezpieczenia się na czas trwania rajdu

POZOSTAŁE UREGULOWANIA:
1. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
3. Impreza może zostać odwołana w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych
4. Organizator nie odpowiada za straty poniesione i spowodowane przez uczestników
5. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody poniesione przez uczestników, za które odpowiadają opiekunowie lub pełnoletni uczestnicy 7. Uczestnicy poprzez udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą imprezy oraz publikację zdjęć wykonanych podczas imprezy.

foto/archiwum 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.