Reklama

Gmina bez azbestuGmina wszystkimi siłami usuwa ze swego terenu pozostałości po azbeście. To jeden z celów wójt Marzeny Grzywińskiej w tej kadencji. 

Do końca października br. zniknie kolejne 40 Mg niebezpiecznego tworzywa. Pomoże dofinansowanie przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gmina Stare Czarnowo uchwaliła program usuwania azbestu w 2008 roku. Od tego czasu udało się usunąć wyroby o masie prawie 350 Mg. Szacuje się, że na terenie gminy pozostaje jeszcze ponad 230 Mg. W 2017 roku z 13 lokalizacji zgłoszonych przez mieszkańców gminyzabranych zostanie kolejne 40 Mg.

- Prowadzimy kolejny etap działań polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie gminy Stare Czarnowo. Wpłynie to znacząco na zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko i tym samym na poprawę zdrowia mieszkańców - przekonuje wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Szkodliwe działanie azbestu na ludzkie zdrowie zostało potwierdzone stosunkowo niedawno, bo w latach 80-tych XX wieku. Płyty cementowo-włóknowe zawierające azbest były kiedyś bardzo cenione, bowiem zawierały materiały niepalne, elastyczne, a przede wszystkim dobrze izolujące. Dziś zaś wiadomo już, że azbest jest rakotwórczy.


Kolejna partię azbestu z terenu gminy Stare Czarnowousunie firma Eko24 Barbara Plewkoz Dębna. Koszt prac to ponad 22 tys. zł a11 tys. zł z tej kwoty pokryje dofinansowanie udzielone przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.