Reklama

Zapraszają na 4 rajd parasolowy


W sobotę, 21 października 2017 odbędzie się 42. Rajd Parasolowy, na który zaprasza Gryfiński Dom Kultury. Miejscem jakie odwiedzą i poznają gryfińscy turyści będzie Wolin- jedno z najstarszych miast Pomorza Zachodniego.

Zbiórkę uczestników rajdu i odjazd autokaru zaplanowano na godzinę 8.30 spod Biedronki koło stadionu przy ul. Sportowej.

W programie rajdu m.in.:
Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego
Spacer po Wolinie Skansen Centrum Słowian i Wikingów - zwiedzanie i poczęstunek (pieczone kiełbaski) Konkurs na najciekawszy parasol - konkurs indywidualny w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia do rajdu przyjmowane są u Kamilli Gadomskiej, instruktora turystyki GDK, tel. 695455771, e-mail: kamilla.gadomska@gmail.com do 16 października.
Wpisowe wynosi 25 zł. Może być wpłacone w dniu rajdu po wcześniejszym zgłoszeniu. W cenie wpisowego: zwiedzanie z przewodnikiem muzeum i skansenu w Wolinie, pieczone kiełbaski w skansenie, znaczek okolicznościowy. Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizatorem 42 Rajdu Parasolowego jest Gryfiński Dom Kultury. Rajd został dofinansowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
Szczegółowy regulamin Rajdu znajduje się w załączniku.


Regulamin
1. ORGANIZATOR: Gryfiński Dom Kultury. Rajd został dofinansowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział ZespółElektrowni Dolna Odra.

2. DATA: sobota 21 października 2017 r., odjazd autokaru o godz. 8.30 spod Biedronki koło stadionu przy ul. Sportowej
3. MIEJSCE: WOLIN

4. W PROGRAMIE RAJDU:
 • Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego – zwiedzanie z przewodnikiem;
 • spacer po Wolinie;
 • Skansen Centrum Słowian i Wikingów - zwiedzanie i poczęstunek (pieczone kiełbaski)
 • konkurs na najciekawszy parasol – konkurs indywidualny w kategorii szkół
 • podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
5. WPISOWE: 25 ZŁ – wpisowe może być wpłacone w dniu rajdu po wcześniejszym zgłoszeniu. W cenie wpisowego: zwiedzanie z przewodnikiem muzeum i skansenu w Wolinie, pieczone kiełbaski w skansenie, znaczek okolicznościowy.

6. KONTAKT I ZGŁOSZENIA:


Zgłoszenia przyjmowane są u Kamilli Gadomskiej, instruktora turystyki GDK, tel. 695455771, e-mail: kamilla.gadomska@gmail.com do 16 października.
Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

7. ŚWIADCZENIA:
 • nagrody i dyplomy dla zwycięzców w konkursie parasolowym;
 • zwiedzanie muzeum i skansenu, poczęstunek w skansenie;
 • znaczek okolicznościowy;
 • punkty do Odznaki Turystyki Pieszej (OTP).
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogod
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za szkody poniesione i spowodowane przez uczestników, za które odpowiadają opiekunowie lub pełnoletni uczestnicy.
 • W trakcie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków psychoaktywnych.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, Karty Turysty przepisów ruchu drogowego, ppoż, o ochronie przyrody.
 • Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych lub opiekunów.
 • Uczestnicy będą pozbawieni świadczeń w przypadku niestawienia się na rajd lub nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w regulaminie.
 • Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe, strona internetowa GDK).
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, o czym będą informować.
ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.