Reklama

Już mieszkają w lepszych warunkach [foto]


Gmina wyremontowała budynek komunalny w Nieznaniu. Zgodnie z zapowiedziami władz Starego Czarnowa w obiekcie wymieniony został dach. To w sumie 400 m 2 powierzchni. Prace zakończyły się w połowie listopada 2017 roku.
Blok znajduje się w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy, która posiada ponad 50 mieszkań w całej gminie. W poprzednich kadencjach władz w budynku w Nieznaniu przeprowadzono nieliczne prace remontowe. Dopiero od 2015 roku obiekt ten, jak i pozostałe, regularnie przechodzą
obowiązkowe przeglądy oraz poprawia się ich stan techniczny.

W budynku w Nieznaniu, w którym znajduje się również świetlica wiejska, niezbędnego remontu wymagał dach. W ramach prac modernizacyjnych zdemontowane zostało stare poszycie i zamontowana została nowa blachodachówka. Ponadto wymienione zostały rynny, a także, uzupełniono ubytki w tynku w kominach oraz zamontowano instalację odgromową. Na nowo osadzone zostały włazy dachowe i okna połaciowe. Naprawiono uszkodzone elementy więźby dachowej i zaizolowano części zakrywane poddasza.

- Po przeciekającym dachu w budynku komunalnym w Nieznaniu nie ma śladu. To znacząco polepszyło się życie mieszkańców i osób korzystających np. ze świetlicy - przekonuje zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk. Koszt wykonanych robót wyniósł ponad 80 tys. zł. Wykonał je Rzemieślniczy Zakład Dekarsko- Blacharski Roman Gumiński.
 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.