Reklama

Konferencja naukowa „Zarządzanie ryzykiem systemu gospodarczego państwa w aspektach bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego"


W dniach 22-24 listopada  w Międzyzdrojach odbywa się konferencja naukowa „Zarządzanie ryzykiem systemu gospodarczego państwa w aspektach bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego”, której elementem są ćwiczenia „Cysterna 2017”.
Organizatormi konferencji są: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. , Polska Grupa Energetyczna PGE S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. , PDH Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Fundacja „Bezpieczne Pomorze”.

Jest to 6 edycja spotkań praktyków służb państwa, środowiska naukowego oraz przedstawicieli świata businessu energetycznego, chemicznego, finansowo - ubezpieczeniowego oraz podmiotów zarządzających infrastrukturą krytyczną podczas których następuje wymiana poglądów w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, chemicznego, finansowego oraz cyberbezpieczeństwa wymaga zaprojektowania i wdrożenia zarówno na poziomie administracyjnym, prawnym jak i gospodarczym mechanizmów zarządzania ryzykiem, które doprowadzą do eliminacji lub ograniczenia problemów występujących w czasie obecnym lub niepewności dotyczącej przyszłości.
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z filarów zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, które należy rozpatrywać jako taki stan rozwoju krajowego systemu gospodarczego, który zapewnia wysoką sprawność jego funkcjonowania oraz zdolność do skutecznego przeciwstawienia się zewnętrznym tendencją i naciskom mogącym doprowadzić do zaburzeń rozwojowych.

W ramach konferencji omawiane są następujące tematy:
Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa energetycznego państwa.
Przegląd ustawodawstwa antyterrorystycznego na przykładzie wybranych aktów prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa.
Przygotowanie inwestycji morskiej i lądowej produkcji propylenu.
Planowanie i przygotowanie inwestycji w energetyce.
Bezpieczeństwo gazociągów.
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w portach morskich.
Możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez państwowy bank rozwoju.
Terroryzm indywidualny a obiekty infrastruktury krytycznej.
Kierunki rozwoju przestępczości w obszarze transakcji finansowych oraz e comerce.
Założenia polityki energetycznej województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy konferencji będą uczestniczyli w ćwiczeniach bezpieczeństwa przewozu substancji niebezpiecznych oraz antyterrorystycznych w ramach których będzie dokonane sprawdzenie współdziałanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, służb drogowych oraz administracji Państwowej i służb ochrony operatorów energetycznych.


Celem konferencji i ćwiczeń jest wypracowanie ustaleń i wniosków w obszarach:
wprowadzenia nowoczesnych mechanizmów zarządzania ryzykiem gospodarczym i finansowym,
poprawy procesu przepływu informacji pomiędzy służbami państwa a bussinesem energetycznym i chemicznym,
poprawy efektywności energetycznej,
wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej,
rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii,
ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko
bezpieczeństwa transakcji finansowych

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.