Reklama

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – co można zrobić, jeśli jest ono nieskuteczne?


Wielu kierowców korzysta z nieobowiązkowych ubezpieczeń autocasco. Jest to szczególnie atrakcyjne w przypadku posiadania pojazdu o znacznej wartości. Jego zniszczenie czy też uszkodzenie wiązałoby się bowiem z poważną szkodą majątkową. Niestety, czasami kiedy dojdzie do powstania szkody, wówczas ubezpieczyciele decydują się na wypłatę odszkodowania w wysokości, która jest nieadekwatna do poniesionego uszczerbku, co skutkuje wniesieniem odwołania. Czy można jednak coś zrobić, gdy okaże się ono bezskuteczne?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – kiedy można je złożyć?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela  przysługuje, gdy poszkodowany jest niezadowolony z wysokości przyznanego mu odszkodowania. Powodem takiego stanu rzeczy jest najczęściej nieprawidłowy sposób wyliczenia przez firmę ubezpieczeniową kosztów związanych z naprawieniem uszkodzonego pojazdu. Ubezpieczyciele bowiem nierzadko przyjmują, że samochód może zostać naprawiony przy pomocy części będących zamiennikami oryginalnych elementów. Te ostatnie są znacznie droższe, co podnosi ostateczny koszt naprawy. Jeżeli więc poszkodowany nie jest zadowolony z uzyskanej kwoty od swego ubezpieczyciela, może on wnieść odwołanie do zarządu firmy ubezpieczeniowej. Tam sprawa zostanie ponownie przeanalizowana, a następnie zarząd wyda nową decyzję.

Co może zrobić ktoś, kto jest niezadowolony z rozstrzygnięcia zarządu?

Wydawać by się mogło, że wydana w ten sposób decyzja kończy daną sprawę. Nie musi tak jednak być, albowiem istnieją inne środki dochodzenia należnych poszkodowanemu pieniędzy. Jednym z nich jest możliwość sprzedaży roszczenia firmie zajmującej się dochodzeniem roszczeń wynikłych ze zdarzeń drogowych. Jak przyznaje specjalista z firmy Automobilis, Tego typu przedsięwzięcie zwalnia poszkodowanego od odpowiedzialności i ryzyka, które wiążą się z dalszym dochodzeniem roszczeń. Ponadto kwota uzyskana z tytułu sprzedaży roszczenia stanowi rodzaj dopłaty do odszkodowania, które zostało wcześniej wypłacone przez ubezpieczyciela Pieniądze uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na naprawę pojazdu za pomocą części, które nie wpłyną negatywnie na jego wartość przy odsprzedaży na rynku wtórnym, co jest niezwykle istotne. Każdy przecież pragnie ograniczyć do minimum utratę wartości sprzedawanego samochodu oraz jak najszybciej znaleźć dla niego nabywcę. Aby tak było, stan pojazdu powinien być możliwie najbardziej zbliżony do ideału.


Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem danej sprawy. Możliwe jest bowiem jej wniesienie do sądu, gdzie wszystkie okoliczności zostaną rozpatrzone po raz kolejny. Krok ten wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć w jaki sposób zakończy się postępowanie sądowe oraz jak długo będzie ono trwało. Stąd też doskonałą alternatywą dla tego rozwiązania jest sprzedaż roszczenia firmie zajmującej się dochodzeniem tego typu świadczeń.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.