Reklama

"Opieka 75 plus"- Kolejny nowy rządowy program


13,5 tys. seniorów z małych gmin ma być objętych nowym programem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej "Opieka 75 plus" - zapowiedziała szefowa tego resortu.


 Ma być więcej godzin usług opiekuńczych dla tych seniorów, którzy już z nich korzystają. Zwiększyć się ma także krąg odbiorców takich usług.Minister pracy Elżbieta Rafalska na konferencji prasowej poinformowała, że od wtorku o pieniądze na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz opiekuńczych usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia mogą występować gminy do 20 tys. mieszkańców.


Na program w pierwszej edycji przeznaczone ma być 57,4 mln zł. Resort szacuje, że wsparciem z programu może być objętych 13,5 tys. seniorów. "Chcemy zainteresować gminy rozwijaniem usług opiekuńczych" - podkreśliła minister.

Zwróciła uwagę, że program jest dedykowany do osób samotnych, które ukończyły 75 lat. "Sytuacja emerytów, tych którzy są sami i którzy mają niskie świadczenia, jest zawsze zdecydowanie trudniejsza niż sytuacja osób w gospodarstwach dwuosobowych" - mówiła Rafalska.

Dodała, że celem programu jest także aktywizacja osób starszych. Przekonywała, że w mniejszych samorządach jest większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. "Chcemy zainteresować samorządy rozwijaniem usług opiekuńczych. Uważamy, że tu są nie do końca zdiagnozowane potrzeby" - oświadczyła szefowa MRPiPS.

Program "Opieka 75 plus" nie jest jedynym skierowanym do osób w podeszłym wieku, który rusza we wtorek. Rafalska podkreśliła, że we wtorek rozpoczął się także nabór wniosków do programu "Senior plus". "Mamy na ten cel sporą kwotę, 80 milionów zł. Z tych środków mogą korzystać samorządy na to, by przygotować, zmodernizować obiekty na domy dziennego pobytu +Senior plus+. Na ten cel mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł" - powiedziała. Dodała, że samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie klubów seniora.

Wiceminister rodziny i pracy Elżbieta Bojanowska zwróciła uwagę, że w sytuacji starzejącego się społeczeństwa polityka wobec osób starszych jest jednym z priorytetów. "Dlatego ministerstwo rodziny wychodzi z pakietem programów skierowanych dla osób starszych. W 2018 r. chcemy przeznaczyć na nie ok. 150 mln zł" - mówiła.

Bojanowska zwróciła uwagę, że program "Senior plus" spotkał się z dużym zainteresowaniem samorządów. "W tym roku zbudujemy ok. 100 nowych klubów +Senior plus+. W domach dziennego pobytu oraz klubach na koniec tego roku będzie ok. 7 tys. miejsc dla osób starszych" - powiedziała. Wyjaśniała, że kluby i domy dziennego pobytu zapewniają seniorom m.in. usługi socjalne, posiłek, rehabilitację, zajęcia edukacyjne, aktywność ruchową.

Program „Opieka 75+” jest adresowany do małych gmin. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

MRPiPS zwróciło uwagę, że każdego roku jest obserwowany wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich liczba osób, które korzystały z usług opiekuńczych, wzrosła o ok. 7 proc. W 2015 roku było to 88 096 osób, a rok później już 94 209 osób. Pomimo tego resort podkreślił, że w około 430 gminach (17 proc. gmin) w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

pap.pl/foto archiwum 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.