Reklama

Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Wydział w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem


Informuję mieszkańców, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich – Wydział w Szczecinie wydał OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED SILNYM WIATREM .

od godz. 18:00 dnia 10.11.2017 do godz. 10:00 dnia 11.11.2017.Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h,z porywami od 75 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w powiatach nadmorskich.


Zaleca się:

1.   Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
2.   Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe.                  Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów                         i parapetów okien wszystkich przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
3.   Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
4.   Nie parkować samochodów pod drzewami , liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
5.   Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
6.   Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia.               W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
7.   Pływając po akwenach, jak najszybciej zawinąć do najbliższej przystani lub przybić do brzegu i zacumować jednostkę.
8.   Podróżując samochodem, zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając z terenu zabudowanego i z lasu na otwartą przestrzeń.
9.   W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
10. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne                       i kierujących akcją ratowniczą.

11. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999), policję (tel. 997) lub korzystać z telefonu alarmowego „112”.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.