Reklama

Sondaż : Polacy dobrze oceniają pracę Policji


Z cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest jedną z najwyżej ocenianych instytucji publicznych. 

W ostatniej edycji badania lepiej oceniane są tylko władze lokalne. Policja jest również najlepiej ocenianą instytucją spośród wszystkich poddanych badaniu służb mundurowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości.

CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że większość ankietowanych (72%) dobrze ocenia jej działalność.

Policja.pl

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.