Reklama

Spotkanie z "Legią Akademicką"


Ministerstwo Obrony Narodowej - wobec pilnego zadania odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy - przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów, uruchamiając program pn. „Legia Akademicka”. 

Edukacja wojskowa studentek i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach legii obejmować będzie zajęcia teoretyczne na uczelni oraz zajęcia praktyczne na poligonie w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych studentów z przedstawicielami MON odbędzie się w czwartek, 30 listopada.

Program nauczania LA będzie obejmował ok. 30 godzin lekcyjnych, realizowanych w formie wykładów i materiałów e-lerningowych. Ochotnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) 2018 r., w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura szkolenia składać się będzie z kolei z dwóch modułów: modułu szkolenia podstawowego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i złożeniem przysięgi oraz modułu szkolenia podoficerskiego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.


Spotkanie informacyjne z przedstawicielami MON dotyczące szkolenia wojskowego Legii Akademickiej odbędzie się w czwartek, 30 listopada, w godzinach 12.00 – 15.00, na Wydziale Humanistycznym US przy ul. Krakowskiej 71-79, w sali 152. Podczas wydarzenia będzie można spotkać żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera oraz wysłuchać wykładu inauguracyjnego Doradcy Ministra Obrony Narodowej - Grzegorza Matyasika. 

W trakcie spotkania będzie można również złożyć wniosek do udziału w szkoleniu wojskowym studentów w ramach Legii Akademickiej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.