Reklama

XXX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni [program]XXX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni, odbędzie się 29 listopada w  (środę)  o godzinie 15:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.


Przedstawimy program 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Porządek obrad.

3. Interpelacje.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni pomiędzy sesjami.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2017.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni” na rok 2018.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017 – 2023.

8. Projekt uchwały w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa dzierżawcom i wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 206, obręb 2 miasta Cedynia.

9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Stara Rudnica gmina Cedynia.

10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Bielinek gmina Cedynia.

11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/307/2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 października 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXII/314/06 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.

12. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

13. Informacje o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad.

foto archiwum 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.