Reklama

Zarząd Miejsko Gminny OSP Gryfino Dnia 16 listopada  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfinie.

W posiedzeniu uczestniczył: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Druh Zenon Trzepacz, Radny Rady Miejskiej Pan Janusz Skrzypiński, Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie Pan Roman Rataj, Starszy Inspektor ds. operacyjno- szkoleniowych KP PSP w Gryfinie asp. Adam Tomczyk, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Wiśniewski, oraz Druhowie Prezesi i Naczelnicy z Jednostek OSP z Chwarstnicy, Gryfina, Radziszewa, Sobieradza i Wełtynia.

Tematem posiedzenia było przygotowanie jednostek OSP do sezonu zimowego oraz dokonanie analizy zdarzeń dotyczących nagłych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły na terenie Miasta i Gminy Gryfino w dniach 5/ 6 października i 28/ 29 października 2017 r. Szczególną uwagę podczas posiedzenia poświęcono działaniom społecznym dotyczącym zmniejszenia ilości zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym 2017/2018 i zagrożeniom zimowym. Uroczystej inauguracji kampanii społecznej dotyczącej zagrożeń zimowych i zatrucia tlenkiem węgla na terenie Miasta i Gminy Gryfino dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Mieczysław Sawaryn, który przekazał dla jednostki OSP Chwarstnica i OSP Wełtyń nowo zakupione wielogazowe urządzenia wykrywczo pomiarowe MSA Auer Altair 4X. Dzięki temu zakupowi, wszystkie nasze jednostki OSP z Gminy Gryfino będą mogły dokonywać pomiaru stężenia tlenku węgla, siarkowodoru, tlenu i gazów wybuchowych a tym samym podejmować skuteczne działania ewakuacji osób zagrożonych zatruciem.

W ramach rozpoczęcia wspólnej kampanii informacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino, Straż Miejska oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało materiały edukacyjne, które zostaną rozpropagowane w placówkach oświatowych, sołectwach, świetlicach wiejskich, parafiach i mediach lokalnych. Komendant Straży Miejskiej Pan Roman Rataj zaprezentował przygotowane broszury dot. zagrożeń zimowych, spalania śmieci i tlenku węgla. Oprócz materiałów edukacyjnych Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie wspólnie ze Strażą Miejską i GCZK w ramach programu „Bezpieczna Gmina” przeprowadzą zajęcia profilaktyczne o tematyce „Rozświetl niebo zachowując zasady bezpieczeństwa” oraz akcja „Czad i ogień obudź czujność” w placówkach oświatowych. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dziękując Druhom za zaangażowanie, profesjonalizm podczas akcji ratowniczych oraz zapewnienie mieszkańcom szybkiej pomocy podczas sytuacji kryzysowych przekazał zakupiony przez Gminę Gryfino sprzęt pożarniczy, który poprawi bezpieczeństwo strażaków i zwiększy skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.