Reklama

Ćwiczenia strażaków w Bornym Sulinowie


Druhowie z jednostek w Moryniu oraz Witnicy, w sobotę 9 grudnia udali się do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie, w którym zostały przeprowadzone ćwiczenia w komorze dymowej. 

Według przepisów każdy strażak z OSP biorący bezpośredni udział w akcjach ratowniczo gaśniczych powinien przejść taki test sprawności raz na 5 lat.

Przed odbyciem ćwiczeń w komorze dymowej każdy uczestnik musiał przejść szkolenie wstępne, podczas którego omawiano: cel ćwiczeń, organizację oraz kolejność wykonywania ćwiczeń, urządzenia i zadania do wykonywania na ścieżce treningowej oraz zasady bhp podczas odbywania ćwiczeń.

Po wypełnieniu karty zdrowia oraz zapoznaniem się z regulaminem ćwiczeń, każdy uczestnik szkolenia musiał przejść badania lekarskie. Po pozytywnej opinii lekarza, strażacy mogli przejść do drugiego etapu ćwiczeń fizycznych:
Ergometr taśmowy - ćwiczenie polegające na przebiegnięciu określonego dystansu w określonym czasie;
Drabina bez końca - uczestnik musi przejść określony dystans (wysokość);
Ergometr rowerowy - ćwiczenie polega na przejechanie w czasie minuty dystansu z obciążeniem;
Ergometr ramion - wykonanie 30 pociągnięć.

Po zaliczeniu ćwiczeń fizycznych można przejść do ostatniego etapu szkolenia czyli wejścia do komory dymowej. Do komory wchodzi strażak w pełnym wyposażeniu z maską na twarzy. Ćwiczenie w komorze rozpoczyna się od wejścia do zbiornika z dwoma włazami, w którym znajdują się dwie ściany grodziowe zmniejszające wysokość zbiornika o połowę. Po wyjściu ze zbiornika strażacy wchodzą do ogromnej klatki w której pokonują rozmaite przeszkody- przechodzenie z poziomu dolnego na górny przez włazy, przeciskanie się przez wąskie przejścia o różnych kształtach między poszczególnymi korytarzami a wszystko to przy minimalnej widoczności, maksymalnym zadymieniu oraz efektach świetlnych i dźwiękowych (krzyki, płacz oraz dźwięk walącego się budynku). Czas potrzebny do przejścia komory to około 10-12 minut.

Całość ćwiczenia jest obserwowana w centrum dowodzenia, przez koordynatora ćwiczeń który widzi każdy krok uczestników ćwiczeń poprzez ruchomą kamerę termiczną oraz pozostaje w kontakcie głosowym z strażakami komorze.

OSP Moryń

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.